Allmänna villkor

Antagna 2020-02-21
Uppdaterad 2020-02-24
Version 1.1

Grei medlemskap

Medlemskap i Grei riktar sig till privatpersoner över 18 år. 
Medlemsvillkor och Integritetspolicy måste godkännas vid skapande av medlemsprofil och det är upp till medlemmen själv att hålla sig uppdaterad gällande medlemsregler, integritetspolicy och andra dokument 
Medlemmen ansvarar för att följa svensk lagstiftning

Medlemsprofil

Användarnamn ska inte kunna förväxlas eller antas ha någon officiell roll på Grei. Det får inte heller vara användarnamn som kan antas tillhöra bolag eller på något sätt anses vara stötande eller olämpligt.
Medlemmen åtar sig att se till att obehöriga personer inte får tillgång till användarnamn, mailadress för login och/eller lösenord. 
Medlemmen ansvarar för att uppge korrekta uppgifter.

Medlemskapet gäller tillsvidare, men medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap. 
Grei förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, avsluta ett medlemskap i Grei om medlemskapet missbrukas. Grei kan också neka medlemskap.

Medlemskapet är gratis, men kan i framtiden läggas med en avgift. Vad som ingår i avgiften bestäms av Grei. Grei kommer att göra sitt bästa för att informera medlemmen om detta i god tid innan.

Information på Grei

Medlemmen ansvarar själv över de uppgifter och den information som medlemmen delar på Grei. 
Medlemmen ansvarar för att bilder och material som medlemmen delar inte bryter mot lagar om upphovsrätt. 
Ingen försäljning av vare sig varor eller tjänster är tillåten, inte heller hets mot folkgrupp, andra medlemmar eller att skapa medlemskap i någon annans namn.

Grei tar inget ansvar för det som delas av medlemmen, inte heller för sidor/länkar som hänvisas till.

Det som skrivs på Grei ska stanna på Grei, inga skärmdumpar eller texter får spridas i andra digitala medier eller annan press utan tillstånd. Länkningar till publikt material på Grei får man göra.

Marknadsföring

Medlemmen godkänner marknadsföring från Grei och relevanta partners både via angiven epost, på Grei.se och andra socaial medier. 
Att vara medlem i Grei innebär att personuppgifter behandlas på det vis som beskrivs i dessa bestämmelser och villkor samt i vår Integritetspolicy. Grei är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Grei.

Avtal

Skulle någon bestämmelse i detta avtal visa sig vara juridiskt ogiltig eller detta avtal i övrigt anses vara ofullständigt ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna ska i sådant fall ersätta det juridiskt ogiltiga eller ofullständiga förhållandet med bestämmelse som så långt som möjligt motsvarar parternas syfte med avtalsförhållandet.

 

Frågor gällande medlemskap ska skickas till info@greicommunity.com