Skillnaden mellan community och nätverk

Community är ett ord som vi ibland använder för att prata om folk som möts digitalt, men den saknar ett bra svenskt ord för samma sak. Googlar man på community får man bland annat fram ordet ’gemenskap’.
Nätverk är har blivit lite av ett modeord. Man ska helst ha ett stort nätverk. Nätverk behövs för att hitta nytt jobb och kontakter är viktiga överallt idag. Men vad är skillnaden mellan community och nätverk?

community

Vad är ett online community?

Ett digitalt community är ett nätverk av människor som är med i en digital gemenskap. Man möts för att man delar samma intresse, man känner ett socialt samband med övriga i communityt, man är del av samma gemenskap.
Man delar information om sig själv, man vill lära känna de andra som är med, men man möts runt ett ämne.

Ibland används begrepp som forum, grupp, nätverk eller nätförening.
Eftersom community är ett osvenskt ord, finns inga språkregler. Däremot rekommenderas n-genus, alltså en community, inte ett community som vi gillar att skriva det.

Nätverk

Vad är ett socialt nätverk?

Ett nätverk är också ett nätverk av människor som är ihopkopplade. Det kan vara ett nätverk av vänner, bekanta eller yrkesrelationer.
Relationerna är direkta, mellan person och person. Ofta används ordet nätverk i affärsrelationer – t ex LinkedIn som är ett stort affärsnätverk där man ska ta kontakt med andra för att bredda sitt nätverk.

I ett nätverk skapar man kontakter och bygger relationer och man kan väl slarvigt säga att syftet är att någon gång kunna använda sitt nätverk till sin egen (eller någon annans) fördel om det behövs.

Skillnaden mellan community och nätverk

Den största skillnaden mellan community och nätverk är syftet till att man är med. I ett community samlas människorna runt något, ett ämne eller en tro, en gemenskap håller ihop personerna och det är det man samlas kring.
I ett nätverk samlas inte människorna runt något, utan kontakterna är mellan individer. I ett nätverk har varje person sitt eget nätverk och kopplingen mellan varandra är människor.

Grei community är en gemensakp där vi alla samsas runt ett gemensamt intresse runt Womanhood och allt vad det innebär. På Grei community finns både forum och grupper att diskutera Womanhood i. Man berättar vem man själv är genom sin medlemsprofil och genom att vara aktiv och delaktig i diskussioner.

Bli medlem på Grei community här!