2120 – året vi når jämlikhet

Jämställdhet om 100 år

Global Gender Gap report 2020 påstår att 2120 är året vi når jämlikhet, det är om 100 år. Senaste 14 åren har de analyserat och följt jämlikheten inom fyra områden; finansiell delaktighet och möjligheter, utbildning, hälsa och överlevnad samt politisk påverkan (economic empowerment). Nu sägs året vi når jämställdhet vara 2120.

Trenden inom jämlikhet är positiv


Trenden inom jämlikhet är positiv. År 2018 var antalet år innan vi når full jämlikhet 108, nu är det bara 100 år kvar till full jämlikhet.
Den stora bidragande faktorn till att siffran har minskat, är att kvinnor ökat sin närvaro i politiken. Det var dock bara en femtedel av alla ministerposter år 2019 som tillhörde en kvinna vilket betyder att det är 95 år kvar innan vi når jämställdhet inom det området.
Något annat som är väldigt positivt, är att siffran för att nå jämlikhet inom utbildning bara är 12 år. Redan nu har 40 av de 153 länder som är med i studien, nått jämlikhet inom detta område.

Siffrorna gällande finansiella möjligheter ser inte lika positiva ut. Där ligger jämställdheten på låga 58% vilket motsvarar 257 år av utveckling i samma takt innan jämställdhet nås. Analyser visar att detta beror på att kvinnor inte är tillräckligt representerade i yrken där lönen är högre, t ex inom teknologi.

Sverige jämfört med andra

Det är stora skillnader mellan länder, vi i Sverige har kommit långt och är rankade till plats 4 med 0.82 (av 1.0).

the global gender gap index ranking 2020

I styrelserummen är 36% kvinnor, jämfört med t ex Korea som är rankad sist med 2.1%. Det som sägs göra störst skillnad för framtida arbetsliv är kvinnors representation inom teknologi. Bara 12% av de som jobbar med ’molnlösningar’ är kvinnor, 15% av de inom data och 26% av de som jobbar med AI (som ju sägs vara framtiden).

kvinnor i styrelserum

Diskutera på Grei community


Vi på Grei community tror att vi kan skynda på jämlikheten genom att ge kvinnor plats att diskutera hela livet.
Allt i livet hänger ihop och för vissa är det lite sent eller omöjligt att byta karriär eller liv, men det vi alla kan göra är att ge varandra styrka och kraft att förändra.
Förändring behövs inte bara i styrelserum och i politiken, förändring behövs överallt där vi kan påverka normen, bit för bit.
En kvinna i ett styrelserum ska också våga visa att hon är kvinna, genom att t ex kunna berätta att hon har mens. Undersökningar visar att 9 av 10 kvinnor skulle tycka att det skulle vara pinsamt att lägga ett mensskydd på bordet under ett möte. Denna siffra måste vi få ner till 0.

Förändring och styrka sprider sig, vågar jag gå först och visa vägen, så kanske nästa vågar. Och så sprids det som positiva ringar på vattnet.

Bli medlem på Grei community och hjälp till att minska åren till jämställdhet genom att diskutera och utmana tabun.

Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *